Skip Navigation LinksAna Sayfa > Haberler

2013-2014 YILI ALABALIK SAĞIM ÇALIŞMALARI

Mart 20, 2014

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzce, bilinçsiz ve aşırı avlanma sonucu nesilleri tehlike altına giren kırmızı benekli(kahverengi) alabalıkların çoğaltılması maksadıyla 2005 yılında ‘’Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi’’ başlatılmıştır.


Bu Proje ile doğal alabalık türlerinin üretimi ve üretilen bireyler ile orman içi su kaynaklarındaki alabalık popülasyonlarının optimum düzeye ulaştırılması,biyolojik çeşitliliğin korunması, bozulan alabalık habitatlarının iyileştirilmesi sonucunda ‘’Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığının’’geliştirilmesi ile orman köylüsünün sosyo-ekonomik yönden kalkındırılması amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında 2006 yılında başta Karadeniz Bölgesi olmak üzere Artvin,Giresun, Gümüşhane, Rize, Trabzon, Bolu, Ordu, Sinop, Ardahan ve Tunceli illerinde bulunan dere, göl ve göletlerden anaç balıklar yakalanarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı Rize 12. Bölge Müdürlüğümüze bağlı Trabzon İl Şube Müdürlüğü Maçka- Altındere Alabalık Üretme ve Yetiştirme İstasyonu’ nda yavru üretimine başlanmıştır. 


Başlangıçta 6 ildeki dere ve göllerden alınan anaç balıklarla üretime başlanmış ve 2013 yılı sonu itibari ile çalışılan il sayısı 20’ye, dere ve göl sayısı da47’ye çıkarılmıştır.

Maçka-Altındere Alabalık Üretme ve Yetiştirme İstasyonu’ nda 2013 yılı sonu itibari ile üretilen 3.072.000 adet alabalık yavrusu orman içi su kaynaklarına (dere, göl, gölet)yerleştirilmiştir. Böylece Projenin başlangıcı olan 2005 yılından bu yana DKMP 12. Bölge Müdürlüğünce orman içi su kaynaklarına toplam 6.326.000 adet alabalık yavrusunun salımı gerçekleştirilmiştir.


2014 yılında salımı yapılacak olan yavru balıkların üretimi için, 2013-Kasım ayında başlayan sağım işlemleri 15 Şubat 2014 tarihi itibari ile bitirilerek 1.250.000 adet yumurta sağımı gerçekleştirilmiştir. Bu yumurtalardan elde edilecek tahmini 1.200.000 adet alabalık yavrusu ile 2014 yılı balıklandırma çalışmalarına devam edilecektir.

12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2006-2013 YILLAR İTİBARİYLE YAPILAN BALIKLANDIRMA CETVELİ

YILLAR

SALIMI GERÇEKLEŞTİRİLEN YAVRU BALIK TÜRÜ

TOPLAM (ADET)

ABANT ALASI (ADET)

DOĞAL DERE ALABALIĞI (ADET)

2006-2011

960.000

337.000

1.297.000

2012

1.100.000

857.000

1.957.000

2013

1.605.000

1.467.000

3.072.000

GENEL TOPLAM

3.665.000

2.661.000

6.326.000

 

 

2006- 2013 YILLARI ARASINDA İLLER BAZINDA YAPILAN BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARI LİSTESİ

Sıra No

Balıklandırma Yapılan İl

Balık Türü

Salım Yapılan Toplam Yavru Balık Adedi

Abant Göl Alası (Adet)

Doğal Dere Alabalığı (Adet)

1

ARTVİN

1.309.000

1.309.000

2

ARDAHAN

245.000

245.000

3

ANKARA

255.000

255.000

4

BİLECİK

45.000

45.000

5

BOLU

2.700.000

2.700.000

6

GİRESUN

75.000

44.000

119.000

7

GÜMÜŞHANE

12.000

12.000

8

KARABÜK

50.000

50.000

9

ORDU

35.000

25.000

60.000

10

RİZE

135.500

135.500

11

SAKARYA

5.000

5.000

12

SİNOP

44.000

44.000

13

TOKAT

90.000

90.000

14

TUNCELİ

115.000

115.000

15

TRABZON

85.000

726.500

811.500

16

UŞAK

80.00

80.000

17

ZONGULDAK

250.000

250.000

3.665.000

2.661.000

TOPLAM

6.326.000

<!--[if !supportMisalignedColumns]--> <!--[endif]-->

DOĞAL ALABALIK ÜRETİM SÜRECİ

Yavru balık üretimiaşağıdaki aşamalardan gerçekleşmektedir;

1-Dere ve göllerden daha önce yakalanmışveya istasyonumuzun stoklarında bulunan anaç balıklar tek tek kontrol edilip,olgunlaşmış, sağlıklı yumurta ve sperm verimi yüksek olan dişi ve erkekbireyler seçilir,

2-Seçilen bu bireylerden usulüne uygun olarak önce erkek bireylerin sonra da dişi bireylerin sağımı yapılır ve bunlar ayrı ayrı kaplarda tutulur,

3-Dişi bireylerden sağılan yumurtaların üzerine döllenmeyi sağlayacak miktarda daha önceden sağılmış spermler dökülerek, yumurtaların zarar görmeyeceği bir şekilde elle veya yardımcı bir materyal ile yavaş yavaş karıştırılır,

4-Bu karışım, döllenme işleminin gerçekleşmesi için uygun bir ortamda herhangi bir müdahale olmadan 15-20 dakika bekletilir, üzerine yumurtaların su alıp şişmesi ve mekanik sarsıntılara dirençli olması için su eklenir,

5-Su eklenen yumurtalar 30 dakika bekletildikten sonra, kuluçka dolabına konulmadan önce su ile yıkanarak temiz bir vaziyette kuluçka dolaplarına yerleştirilir,

6-Döllenme olayından sonra su sıcaklığına bağlı olarak 35-50 gün içerisinde besin keseli larva halinde yumurta halinde larvadan çıkmaya başlar. Üretilen yavru balıklar uygun ekipmanlarla salım yapılacak su kaynaklarına nakledilerek salımları gerçekleştirilir.